Додатоци за опрема

srdfew (14)

Распрскувач на печки

srdfew (15)

Машина за отворање и приклучување

srdfew (16)

Грип со водено ладење

srdfew (17)

Алатка за автоматско подигање на електроди

srdfew (18)

Трансформатор на електрична печка

srdfew (19)

Горна и долна сопирачка за задржување

srdfew (21)

Проводни бакарни плочки

srdfew (20)

Кабли со водено ладење

srdfew (23)

Резервоари за старо челик

srdfew (22)

Хидраулични системи и додатоци

srdfew (25)

Навлаки за печки што се ладат со вода

srdfew (24)

Ѕид на печка што се лади со вода

srdfew (26)

Јаглероден кислороден пиштол

srdfew (27)

Проводен крст рака

srdfew (29)

Компензатори со водено ладење

srdfew (28)

Кола со кука