сервис-банер

Воз за персонал

Xiye тренира и споделува искуство, вештини и технологии со своите клиенти ширум светот, развивајќи ги нивните вештини и поддржувајќи ги да се соочат со идните предизвици во индустријата.

Во модерен, интелигентен производствен погон, важно е да се негуваат професионалните вештини на вработените за да се постигне фабричка ефикасност, квалитет на производот, оперативна безбедност и деловна ефикасност.

Xiye нуди и теоретски и практични курсеви за вработените корисници да учат, да градат мрежи и да ги подобрат можностите за работење и одржување.

Нашите курсеви за обука се изучуваат од технички експерти и комбинираат теоретско разбирање со практично искуство.Квалитетната обука што ќе ја обезбедат овие курсеви е неопходна за подобрување на вештините на целиот персонал на фабриката за да се обезбеди техничко знаење, управување со најдобрите практики и да се постигне оперативна безбедност и поголема достапност на опремата.

По спроведувањето на програмата за обука, може да се обезбедат дополнителни консултантски услуги во рамките на конкретни и приспособени договори за услуги за да се оптимизира искуството на персоналот и перформансите на фабриката.

Воз за персонал 5
Воз за персонал 6
Воз за персонал 7